De Brug

  • verbinden
  • verdiepen
  • delen

De kerkdienst op zondagmorgen om tien uur is het hart van de gemeenschap in De Brug. Daar ontmoet jong en oud elkaar en zoeken we samen naar God. De Bijbel staat daarin centraal. Vanuit het Evangelie van Jezus Christus zoeken we richting, troost en hoop voor ons dagelijks leven. We streven ernaar om dit op een inspirerende en toegankelijke manier te doen. Op zondagochtend staat vanaf half tien het welkomstteam klaar bij de ingang om u welkom te heten en wegwijs te maken.