Visie en missie

Visie

Wij geloven dat God mensen aan Hem en elkaar wil verbinden, in een wereld waar mensen aan zichzelf lijken overgeleverd. In navolging daarvan zien wij De Brug als een plaats waar de band met God en elkaar realiteit wordt. Een huis dat plaats biedt aan jong en oud. Een huis met verschillende accenten en met ruimte voor elkaar. Een huis met open deuren. Een gemeente met een open houding naar haar omgeving, die duidelijk voor ogen heeft dat haar identiteit bepaald wordt door het verlossende Evangelie van Jezus Christus. Een plaats waar God mensen aan elkaar geeft om samen te leren en hun geloof en leven te verdiepen. Wij geloven dat de gemeente zo een plek is waar mensen groeien, in geloof, in relatie met God en in verbondenheid met elkaar.


Missie

In de Brug willen we elkaar ontmoeten rond Jezus Christus en de Bijbel. Vanuit de Bijbel willen we een open gemeente zijn. Open naar elkaar , om van elkaar te leren en om ons samen te verdiepen in wat het betekent om gemeente van Jezus te zijn. We willen geïnspireerd door de Heilige Geest , ons geloof uitdragen en zo betrokken zijn op mensen, in de wijk, de stad en de omgeving, maar ook op diegenen die zich elders in de wereld inzetten voor Gods koninkrijk. Nadrukkelijk willen we aandacht geven aan jeugd en jongeren, ons daarbij realiserend, dat andere leeftijdsgroepen niet van ons vervreemd mogen raken. We willen een gemeente zijn waar gastvrijheid en getuigenis daadwerkelijk handen en voeten krijgt. We willen een gemeenschap zijn waar wij en velen met ons geprikkeld en geïnspireerd worden door de boodschap van God en de navolging van Jezus Christus in het dagelijks leven.


Kernwaarden

Verbinden, verdiepen, delen (Voor alle leeftijden, naar binnen en naar buiten)