Kerkdiensten

De kerkdienst op zondagmorgen 10 uur is het hart van de gemeenschap in De Brug. Daar ontmoet jong en oud elkaar en zoeken we samen naar God. De Bijbel staat daarin centraal. In de kerkdienst staat de Bijbel centraal. Vanuit het Evangelie van Jezus Christus zoeken we richting, troost en hoop voor ons dagelijks leven. We streven ernaar om dit op een inspirerende en toegankelijke manier te doen. De preek, het bidden en stil zijn worden afgewisseld met zingen of andere muziek. Naast de organist leveren in vrijwel alle diensten het Brugcombo en een aantal maal per jaar het kinderkoor Happy Songs een bijdrage aan de dienst.

Kinderoppas

De kinderoppas is er elke zondagochtend tijdens de kerkdienst. De activiteiten die plaats vinden tijdens het oppassen zijn vrij spelen, kleuren, puzzelen, voorlezen en gezellig muziek maken.
Alle kinderen mogen aan het eind van de kerkdienst de kerkzaal weer in komen om gezamenlijk de dienst af te sluiten en de zegen te ontvangen.

kinderoppas@debrugamersfoort.nl

Kindernevendienst

Voor de kinderen van 4 - 12 jaar is er een samenzijn tijdens de dienst op zondagochtend. De kinderen zijn in drie leeftijdsgroepen verdeeld: 4 - 6 jaar; 7 - 9 jaar en 10 - 12 jaar. De kinderen van de oudste groep blijven één keer per maand in de dienst om zo vast een beetje te wennen aan de kerkdiensten.

We zingen, knutselen, bidden, luisteren naar een bijbelverhaal of lezen uit de Bijbel, doen puzzels, quizzen en nog veel meer. Voor elke groep staat een leider of leidster die met enthousiasme aan de kinderen wil laten zien wat het betekent om in God te geloven.

Tijdens de dienst worden de kinderen aangesproken door de dominee tijdens het kindermoment. Na dit moment en het kinderlied gaan ze met het Paaslicht naar de kindernevendienst toe. kindernevendienst@debrugamersfoort.nl

Avondmaal

Wij vieren het Heilig Avondmaal in de avonddienst op Goede Vrijdag en daarnaast een aantal maal per jaar in andere diensten.

‘Ieder die de gastheer Jezus Christus kent’ is van harte welkom om deze maaltijd met ons mee te vieren. 


In De Brug kunnen ook kinderen binnen een gezin deelnemen aan het avondmaal. De keuze om als gezin deel te nemen ligt bij het gezin zelf.

Doop en Zegenen

In de kerkdienst is er een aantal maal per jaar een doopdienst, waarin kinderen worden gedoopt. Ouders, die hun kind graag willen laten dopen, kunnen contact opnemen via pastoraat@debrugamersfoort.nl. Anderhalve week voor de doopdienst nodigen we doopouders nog uit om elkaar te ontmoeten en de dienst voor te bereiden.

Wanneer u als volwassene gedoopt wil worden, gaat dit meestal samen met een openbare belijdenis van het geloof. De belijdeniscatechese bereidt u hierop voor.


In De Brug is er ook de mogelijkheid kinderen te laten zegenen in plaats van te laten dopen. Wanneer u als ouders er voor kiest om uw kinderen zelf de keuze voor de doop te laten maken, geven we uw kind wel graag een zegen op weg naar zijn doop later. Ook hiervoor kunt u contact opnemen via pastoraat@debrugamersfoort.nl.

Kerkomroep

Veel kerkdiensten worden live uitgezonden via kerk-tv en kerkradio.Uitzendingen beginnen meestal ongeveer tien minuten voor aanvang van de dienst. Met de knoppen hierboven kunt u rechtstreeks naar de tv- of de radio-uitzending gaan.


Ook zijn veel uitzendingen achteraf nog terug te kijken of te luisteren. Volg daarvoor deze link die u naar kerkdienstgemist.nl brengt.

Huwelijksdienst

Een levenslange relatie in liefde en trouw tussen een man en een vrouw mag zijn vorm vinden in een huwelijk. Dat deze liefde gedragen wordt door de liefde van God wordt uitgedrukt in de inzegening van een huwelijk.

Hebben jullie trouwplannen en verlangen jullie Gods zegen over jullie huwelijk? Of andere vragen zoals hoe je dit vorm kan geven als je verschillend in het geloof staat? Neem dan contact op met pastoraat@debrugamersfoort.nl.