Enkele van de vele activiteiten in De Brug vindt u hier. Vrijwel alle activiteiten komen terug via de 'groepen' in de kerk-app, DE plaats waar alle interne communicatie plaatsvindt.

Activiteiten  in

Open Huis


Op zondagmiddag kan het zo stil zijn... Juist dan kun je aanspraak en gezelligheid vinden in De Brug, elke eerste en derde zondag van de maand vanaf 14.30, Dan ligt de rode loper voor u uit. Lees meer...

O.N.E. (Omzien Naar Elkaar)


De groep O.N.E. in De Brug is ontstaan uit een groeigroep met deelnemers van verschillende leeftijden. Tijdens diverse gesprekken kwam naar voren dat er voor “de jonge vutters” niet veel activiteiten waren en dat er wel degelijk behoefte aan was. Nou... daar hebben wij wat aan gedaan. Inmiddels is er een club van enthousiaste en initiatiefrijke mensen die regelmatig met en voor elkaar activiteiten organiseren.

Lees meer...

Damescontactgroep


De groep is kleiner geworden maar niet minder gezellig en de saamhorigheid is gebleven. Belangstelling voor elkaar en samen een fijne middag beleven blijven belangrijk.

Op het programma stan de nodige activiteiten.

Lees meer...

Gebedskring


Iedere woensdagavond, vanaf 24 augustus, is van 19.00 tot 20.00 uur een gebedskring actief binnen De Brug.

Wij bidden voor de wereld waarin we leven, de gemeente waarvan we deel uitmaken, en de persoonlijke zorgen van de gemeenteleden.

U bent welkom om mee te bidden, u kunt ook komen om zelf gebed te ontvangen.

Voor informatie of het aandragen van gebedspunten: Greet de Jong en Kea Eschbach.

In de maand augustus is er een zomerstop: er zijn dan geen gebedsbijeenkomsten in De Brug.

gemeentegroeigroepen


... vormen een fundament voor de opbouw van de gemeente, geloofsverdieping, onderling pastoraat, diaconaat en missionaire betrokkenheid. In een informele sfeer komen mensen tot persoonlijke groei in hun geloof en delen dit met andere deelnemers. De Bruggroepen worden gevormd door zeven tot maximaal veertien personen en worden geleid door één of twee groepsleiders.

Project werelddiaconaat


Hospice voor daklozen in Centraal Azië. Riek en Peter zijn uitgezonden en zetten het hospice op met ondersteuning van de GZB.

Dit betreft een project van het werelddiaconaat van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Vanuit De Brug ondersteunen we dit project twee jaar lang. Het betreft een uniek project voor zeer kwetsbare mensen in een relatief onbekende regio. Lees meer...

Jong

Voor de jeugd is er van alles te doen en te beleven in De Brug zowel in en rond de kerkdiensten als daarbuiten.

We vinden het belangrijk dat de kinderen en tieners zich thuis voelen in de gemeente en willen samen met hen God en Jezus beter leren kennen. Die doelstelling wordt in actie vertaald. 

Lees meer...

Nieuwe tienergroep zoekt leiding!

In september zal een nieuwe tienergroep van start gaan voor alle kinderen die dan in de brugklas zitten. Deze zal waarschijnlijk eens in de twee weken op vrijdagavond zijn. Voordat we de tieners hiervoor kunnen uitnodigen hebben we natuurlijk wel leiding nodig! We zijn op zoek naar een koppel, of twee of drie mensen die echt een leuke klik met elkaar hebben en samen een aantal jaar met een groep tieners willen optrekken.

Meer informatie over deze club en wat er van je als leiding wordt verwacht vind je hier. Of stuur een mail naar jeugd@brugkerk.eu en wij nemen contact met je op.

Nicoline van der Laan en Karina Crum.