Kerkdiensten

De kerkdienst op zondagmorgen 10 uur is het hart van de gemeenschap in De Brug. Daar ontmoet jong en oud elkaar en zoeken we samen naar God. De Bijbel staat daarin centraal.

  

En verder.....

... leest u via het menu hiernaast over diverse aspecten van De Brug, over de visie en missie, over de wijkpredikant, de organisatie van De Brug en nog een aantal andere wetenswaardighden.