Geven aan De Brug

Wijkgemeente De Brug wordt niet gesubsidieerd en is afhankelijk van uw giften.

U kunt op verschillende manieren een gift geven aan het werk van uw wijkgemeente De Brug.

Alle giften worden altijd vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Hierna eerst iets over de fiscale aftrekbaarheid va uw giften aan De Brug. Daarna een drietal manieren om een gift aan De Brug te doen:

  1. Een eenmalige gift
  2. Een periodieke gift
  3. Nalaten aan De Brug

ANBI


Alleen (periodieke) giften aan een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn fiscaal aftrekbaar.

De wijkgemeente “De Brug” is onderdeel van de PGA (protestantse gemeente Amersfoort) en daarmee een ANBI-doel.

Uw gift aan De Brug is dus fiscaal aftrekbaar.


Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA): (wijkgemeente “De Brug”),

RSIN 002584670 (ANBI-beschikking).

KvK-nummer 76349705
NL09 INGB 0000 6423 86 t.n.v. wijkgemeente “De Brug” of

NL25 INGB 0005 1344 59 t.n.v. Kerkelijke Bijdrage PGA onder vermelding wijkgemeente “De Brug”.

Eenmalige gift

 

Kerkbalans:

Elk jaar vragen we u weer een gift te geven voor Kerkbalans om het werk van onze wijkgemeente De Brug te ondersteunen. Indien u staat ingeschreven als gemeentelid van wijkgemeente De Brug, komt uw geld van Kerkbalans automatisch via de PGA bij De Brug terecht.


Gift voor een specifiek doel of niet:

U kunt ook altijd een rechtstreeks een gift aan onze wijkgemeente De Brug doen.

Het rekeningnummer is NL09 INGB 0000642386 t.n.v. van de wijkgemeente De Brug.

Als u bij de omschrijving niets invult, dan wordt uw donatie als een 'algemene gift' beschouwd.

Doet u een gift op het bankrekeningnummer van de PGA dan altijd vermelden bij omschrijving "wijkgemeente De Brug”. Doet u dit niet dan zal de gift worden verdeeld tussen onze wijkgemeente en de PGA.


Gift voor de diaconie

Lees meer over de diaconie...

Uw giften aan de diaconie zijn van harte welkom op rekeningnummer: NL40 INGB 0005 0360 25 t.n.v. Diaconie De Brug, Amersfoort.

Periodieke gift


(bijvoorbeeld Kerkbalans)
Dit is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,--) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Met de schenkcalculator (https://pkn.schenkcalculator.nl/) is eenvoudig te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt geven als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan uw kerk. Via deze schenkcalculator kunt u gelijk zelf een overeenkomst maken. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Nalaten aan De Brug


Wie iets wil nalaten aan de kerkgemeente “De Brug” kan daarvoor een testament laten maken. Zonder testament wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van de wet. De wet houdt daarbij alleen rekening met uw familieleden en past daarvoor standaard verdelingsregels toe. Een testament is dus noodzakelijk als u iets wilt nalaten aan vrienden, bekenden of aan wijkgemeente De Brug.


Als u overweegt de Protestantse Kerk in uw testament op te nemen als erfgenaam of als (mede-)erfgenaam, is het belangrijk om daarbij de juiste tenaamstelling te gebruiken namelijk PGA-wijkgemeente “De Brug”.  Indien u alleen Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA)  vermeldt dan wordt automatisch de nalatenschap verdeeld tussen onze wijkgemeente De Brug en de PGA zelf. Mocht u in uw testament een specifiek doel(en) hebben benoemd waaraan het geld dient te worden besteed dan zullen we dit zoveel mogelijk respecteren.